مطالب توسط

درباره ما

در نطنز که قرن‏ها زادگاه سفالیه سازی با لعابهای فیروزه‏ ای آسمان نقش پروازی سیاه زیرلعابی وجلاکاری و شاید مینایی سده های میانه بوده است نطنزی که چیره دست ترین کاشی سازان را برای اصفهان صفوی پرورش میداده است نطنزی که شش هزار سال تاریخ سفالگری دارد نطنزی که تا چند دهه پیش بیش از […]